Spelformer

Matchspel
En klassisk speltyp som har en rad fördelar i jämförelse med slagspel och poängbogey.
Du tävlar om varje hål, där du kan vinna, förlora eller dela hålet med din medspelare. När någon har erhållit fler vunna hål än vad det återstår hål är matchen slut.
Match kan spelas med eller utan handicap. I en handicapmatch får spelaren med högre hcp skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap.

Matchspel brukar kallas för hjärnornas spel eftersom det hela tiden gäller att anpassa sig till motspelarens slag. Allt kan hända under spelets gång så kom därför ihåg att inte ta något för givet. Den här varianten är går snabbt att spela. Vet du med dig att du inte har en chans att vinna hålet kan du skänka bort det och gå vidare.

Poängbogey
I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Tävlarens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål. Poängbogey spelas normalt netto, d.v.s. deltagarna erhåller slag motsvarande sitt exakta hcp enligt banas slopetabell. Poängen beräknas på följande sätt:
För ett resultat, netto, som är lika med hålets par erhåller tävlaren två poäng.
För varje slag lägre än par, får tävlaren ytterligare ett poäng. För varje slag högre än par får tävlaren avstå ett poäng. Kan man inte få någon poäng så bör man ta upp bollen och gå vidare för att vinna tid.

Slagtävling   
Slagtävling är en speltyp, där det gäller att spela det fastställda antalet hål på minsta antal slag, brutto eller netto, d.v.s. avdrag av spelhcp.

Slaggolf
Spelas som vanligt men max 5 slag över hålets par. En spelare får alltså spela maximalt fem slag över par på varje hål. Har spelaren inte hålat ut efter dessa slag plockas bollen upp och resultatet noteras till PAR+5 slag. På ett par 3 hål blir det maximala antalet slag alltså 8, på ett par 4 hål 9 och på ett par 5 hål 10. Vinnare är den som har lägst resultat.
Slagspel kan spelas med eller utan handicap. Spelformen innebär att man måste vara lite mer 'rädd om slagen' än i poängbogey.

Scramble
Lagspel där laget består av 2-4 spelare. Samtliga spelare i laget slår från bästa bollpositionen som laget har hela tiden. Ex. Spelare A slår ut mitt på fairway, spelare B slår i vattnet och spelare C kommer endast tio meter. Nästa slag spelas från spelare A:s bollposition. D.v.s. att spelarna B och C placerar sina bollar där. Nästa gång kanske spelare C slår bäst vilket medför att de spelar vidare från spelare C:s bollposition, etc, etc. Detta är en mycket rolig spelform eftersom alla får spela från ett bra läge hela tiden. Scorerna brukar bli ganska bra på en Scramble.

Drop-out Scramble
Laget  består av fyra spelare. Samtliga slår ut. Därefter väljer laget den bäst placerade bollen och markerar den. Den spelare vars boll man valt, står över (drop-out) nästa slag. Övriga spelare placerar i valfri ordning sin boll och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt (med drop-out). Så fort någon hålat ut noteras scoren och laget fortsätter till nästa hål.
Tävlingen spelas scratch. Lagen lottas så att sammanlagd hcp är så lika som möjligt. Om laget består av endast tre spelare, spelar alla utan drop-out.

Texas Scramble
Spelas som Scramble men under tävlingsronden skall ett fyrmannalag välja varje spelares UTSLAG minst fyra gånger och ett tremannalag minst fem gånger.

Ambrose Competition
En variation på vanlig Scramble. Här används ett laghandicap (reducerat) som gäller för hela laget. T.ex. är det en två-personers scramble så adderas spelarnas handicap och divideras med 4. För en tre-personers scramble, dela med 6; för en fyra-personers scramble, dividera med 8.

Rumble
Är ytterligare en variant av scramble. Laget består av tre spelare.
Spelas som scramble men med följande resultatberäkning:
Hål 1 till 6: Bästa resultatet (poängen eller slagen) räknas för endast en spelare räknas.
Hål 7 till 12: De två bästa resultaten adderas och räknas.
Hål 13 till 18: Alla tre resultaten adderas och räknas.
Skulle laget bestå av fyra spelare beräknas resultaten enligt ovan men på hål 13 till 18 adderas de tre bästa resultaten.

Foursome
Parspel där spelarna spelar på gemensam boll. Vartannat slag av spelare A och vartannat av spelare B. Före spelets start bestäms vem skall spela ut från udda hålnummer och vem som skall spela ut från jämna.

American Foursome
Kombinerar individuellt spel och foursome. I denna spelform är man två spelare i laget. Var och en slår ut med sin egen boll från tee. Inför andraslaget skiftar man boll. A slår på B:s boll och vice versa. Därefter spelar man hålet som foursome tills bollen är i koppen. Sedan börjar man om igen med varsin boll från nästa tee osv.
Om man t ex spelar ett par 3 hål och båda spelarna missar sina puttar, väljer laget vems boll som skall spelas. Väljer laget spelare B:s boll från tee, är det denne som också skall putta tredje slaget. Detta är en omväxlande och rolig spelform som ger spelarna bollägen som de normalt inte är vana vid.

Även kallat "Pinehurst", "Tryall".

Scotch Foursome
"Scotch Foursome" spelas i princip som vanlig Foursome, med den skillnaden att i Scotch Foursome spelar man alltid vart annat slag. Har t.ex. spelare A puttat sist på föregående hål, så är det spelare B som spelar ut på nästa.
(I vanlig Foursome är det så att en spelare alltid spelar ut på udda hål medan den andre spelar ut på jämna hål).

Greensome
Parspel där båda spelarna slår ut och väljer boll att fortsätta spela på. Efter utslaget slår spelarna vartannat slag på bollen de valt ända tills bollen är i hål. Detta är ett trevligt alternativ till vanlig individuell golf.

Även kallat "Canadian Foursome".

Irish Greensome
Spelas precis som vanlig Greensome men på par 4 och par 5 hål slår spelarna ett slag till på partnerns boll innan paret väljer boll som man med vartannat slag skall spela vidare på. På par 3 hål slår bägge spelarna ut och därefter väljer man den boll som man skall spela vidare på. Detta är också ett trevligt alternativ där spelarna får slå lite fler slag än i vanlig Greensome.

Fyrboll bästboll
Här bildar två spelare sida (lag) och båda spelarna spelar sin egen boll i hål. Det bästa resultatet på varje hål är sidans (lagets) resultat på hålet. Man kan spela fyrboll bästboll som matchspel, slagtävlig eller poängbogey allt efter önskemål.
I tävlingssammanhang reduceras spelarnas spelhandicap med 10%.
I sällskapsspel kan man välja att spela med full handicap.

Fyrboll bästboll och sämstboll
Man spelar om två poäng per hål och endast som matchspel.
Spelas som bästboll med tillägget att även de två övriga ('sämsta') bollarna jämförs. Det lag vars bästa boll har bäst resultat vinner en poäng, det lag vars 'sämsta' boll har bäst resultat vinner en poäng.
Matchen slutar när endera laget vunnit så många poäng mer än det andra laget än vad som återstår att spela om. Om det ena laget efter 17 spelade hål leder med 3 poäng har de alltså också vunnit matchen.

Fyrboll bästboll och sammanlagt
Spelas som fyrboll bästboll och sämstboll med den skillnaden att man i stället för sämstbollen jämför lagens sammanlagda resultat.

1-2-3 Bästboll
"1-2-3 Bästboll" är ett spel för fyrmannalag. Varje spelare spelar sin egen boll under hela ronden. På varje hål summeras ett förutbestämt antal av de lägsta scorerna.
På första hålet är det lagets lägsta score som räknas och blir lagets resultat. På andra hålet är det de lagets två lägsta scorer som blir lagets resultat. På det tredje hålet är det de lagets tre lägsta scorer som blir lagets resultat. På fjärde hålet är man tillbaka och räknar endast den lägsta scoren. På femte hålet de två lägsta scorerna osv. osv.

"1-2-3 Bästboll" är ett bra sätt att involvera samtliga spelare i lagets resultat.

Köpenhamnare
En spelform som bäst och helst spelas mellan tre spelare. Köpenhamnare spelas enligt reglerna för poängbogey.
Spelarna delar 6 poäng per hål på följande sätt: den bäste får 4 poäng, den näst bäste 2 och den sämste 0 poäng. Om en spelare är bäst och de andra lika, blir poängställningen 4-1-1. Om två är bäst och den tredje sämst fördelas poängen 3-3-0. Då alla tre är lika fördelas poängen 2-2-2.
Med lite egen matematik kan man spela även med fyra spelare.
Köpenhamnare är en snabb spelform där ett katastrofhål inte måste betyda att man inte kan vinna.

Nassau
Spelformen kan, som ni säkert sett, genomföras på flera olika sätt. T.ex. som slaggolf, slagtävling, poängbogey. Antalet deltagare kan vara allt från 2 stycken till hur många som helst. När man spelar Nassau på en vanlig artonhålsbana delar man in banan i tre delar, första nio hålen, andra nio hålen och alla arton hålen. Detta ger tre "tävlingar" i en. För bästa resultat på dessa tre delar ges ett poäng för vardera.
Uttrycket "10, 10, 10" är kanske bekant. Detta innebär att man satsar totalt trettio kronor, tio på varje del. Den spelare som har bäst resultat på första nio hålen får en tredjedel av totala "prispengarna", den spelare som har bäst på sista nio får också en tredjedel, o.s.v. Den här tävlingsformen passar hög och medelgolfare som kan blixtra till med nio bra hål för att sedan klappa genom totalt.

Kicker
Spelas som slaggolf men spelaren får på varje hål slå om ett slag om han/hon vill. Dock inte en putt.

Chicago
"Chicago" är ett golfspel där spelaren börjar med ett negativt antal poäng, baserat på spelarens handicap. Därefter adderar man positiva poäng under spelronden. Tanken är att man skall komma upp i så många poäng som möjligt.
Negativa poäng börjar vid -39 för scratch golfare. En 1-handikappare startar med -38, en 2-handikappare med -37 osv. upp till en 36-handikappare som startar med -3 poäng.

Positiva poäng erhålls enligt följande:

• Bogeys är värda l poäng
• Par är värda 2 poäng
• Birdies är värda 4 poäng
• Eagles är värda 8 poäng

Spelar man Chicago som ett bettingspel kan vinnaren antingen erhålla en summa från var och en, som är överenskommen före ronden, eller skillnaden i poäng mellan spelarna där varje poäng är värd en överenskommen summa.

Play It Again Sam
Ett spel där "Mulligans" kan användas från vilken del av banan som helst. Spelarens handicap omvandlas till antal frislag (mulligans).
Säg t.ex. att en spelare har 14 i handicap. Istället för att använda handicapet på det normala sättet, får spelaren 14 frislag att använda var som helst och när som helst på banan.
Kan spelas med fullt handicap (som i exemplet ovan), men det är vanligast att man reducerar handicapet med 3/4 eller 2/3. Det tvingar spelaren att använda sina frislag med omdöme.

Bingo Bango Bongo
Ett poängbaserat spel som kan spelas av två spelare och uppåt.
Tre typer av prestationer belönas med ett poäng: 
Den första spelaren i gruppen som når green erhåller 1 poäng (bingo). 
Den spelare vars boll är närmast flaggan när samtliga är på green erhåller 1 poäng (bango). 
Och spelaren som först hålar ut erhåller 1 poäng (bongo).
Spelaren med högst poäng efter färdigspelad rond vinner.

Bingo Bango Bongo ger även lite sämre spelare en chans att erhålla poäng. T.ex. alla spelare i gruppen spelar ut på ett par fyra hål. Spelaren med den sämsta drivern spelar först och har alltså första chansen att få "bingo-poängen".
Likadant med "närmast flaggan".
Den bästa spelaren i gruppen är kanske redan på green på två slag, medan den lite sämre spelaren chippar in på sitt tredje slag, och ger den personen en bra chans att få "bango-poängen".

Running Eclectic
Eclectic betyder välja ut, och det är precis vad man gör.
Den här spelformen går ut på att under en förutbestämd tid välja ut och föra de bästa resultaten för varje hål och rapportera detta för tävlingsledningen. Vinner gör den som har det lägsta totalresultatet.
Tiden för en Running Eclectic är olika men ofta sträcker den sig över en hel golfsäsong. Det innebär att du har många chanser på dig att få bästa resultat på respektive hål.
Har du en gång under säsongen fört in resultatet för ett hål, kan inte detta ändras även om du skulle råka spela bättre på detta hål vid ett senare tillfälle. Det förutsätter att du väl känner till vad du kan prestera som golfspelare.

Reptävling
Spelas som slaggolf men varje spelare får lika många meter rep som sitt handikapp med sig i bagen. Repet kan användas för att sänka puttar eller ta sig ur svårigheter. Man klipper av lika mycket på repet som man flyttar bollen. Detta innebär att om man vill sänka sin enmetersputt klipper man av en meter snöre. Snörklippet räknas inte i scoren.

Flaggtävling
Varje spelare får en flagga med sitt namn och antalet erhållna slag på med sig i bagen. När man slagit lika många slag som det står på flaggan sätter man ner den i backen. Den spelare som kommit längst vinner.

Ace och Duece
"Ace och Duece" är ett bettingspel bäst lämpat för fyra golfare.
På varje hål, vinner den som har den lägsta scoren (Ace) en bestämd summa från var och en av de övriga tre spelarna. Och den som har den högsta scoren (Deuce) betalar en bestämd summa till övriga tre spelare.
Om den högsta och/eller den lägsta scoren delas mellan flera spelare delas inga pengar ut på det hålet. Man kan bestämma om pengar från ett sådant hål skall gå vidare eller inte.

Det fungerar så här: Säg t.ex. att Ace-bettet är 2:- och Deuce-bettet är 1:-.
På första hålet får A 4 slag, B får 5, C får 5 och D får 6.
A är "Ace" och vinner 2:- från B, C och D.
D är "Deuce" och blir skyldig 1:- till A, B och C.
Spela antingen tillsammans med spelare med ungefär samma skicklighet, eller spela med full handicap.

Arnie
En "Arnie" är ett extra bet som vinns av den som gör par på ett hål utan att ha varit på fairway.
Storleken på vadet sätts innan spelet påbörjas. "Arnies" är inget man siktar på att vinna, för man skall ju försöka att spela så bra som möjligt, men om man under rundan lyckas med att göra par utan att ha varit på fairway, så är "Arnie" hans extrapris.
Namnet har tillkommit efter Arnold Palmer som under sin karriär gjorde en hel del par utan att ha varit på fairway.