Medlemmar

(Uppdaterad 190325)
 
Namn Hcp
Anders Herge 12,5
Anders Karlsson 15,1
Björn Petersson 9,3
Fredrik Sander 12,9
Gunnar Abrahamsson 9,6
Hans Ax 14,5
Jan Åbergh 12,6
Johan Gullquist 4,8
Jonas Hanström  6,0
Jörgen Meijer 12,5
Kent Oskarson 8,7
Kjell Lindgren 17,4
Lars Arvidsson 4,5
Mathias Johansson 4,3
Mats Almgren 9,8
Mats Gustafsson 10,1
Mikael Jansson 17,1
Mikael Njord 5,0
Mikael Rudin 15,2
Niclas Wiklund 17,1
Niklas Sköld 10,9
Ola Gustafsson 12,4
Patric Levin 9,6
Per Andersson 8,9
Per Lindqvist 12,3
Peter Björling 12,8
Richard Holm 9,9
Rickard Lindgren 4,3
Roger Wikander 12,6
Tommy Björk 21,7
Ulf Edström 11,6