HCP-tabell


Hcp-grupp Exakt hcp Buffert-zon Höjning Varje poäng över 36.0, minska med
1 -4,4 35-36 0,1 0,1
2 4,5-11,4 34-36 0,1 0,2
3 11,5-18,4 33-36 0,1 0,3
4 18,5-24,4 32-36 0,1 0,4
5 24,5-36,0 31-36 0,2 0,5

Här är bestämmelserna i sammandrag
• Spelare i grupp 2–5 får höja sig på sällskapsronder men måste tala om det i förväg, lämpligen genom att notera det i hcp-kortet. Samtliga handicapgrundande scorekort ska dessutom sparas till den årliga revisionen. 
• Tröskeleffekten återinförs, det vill säga, spelare som sänks från en grupp till nästa gör det enligt respektive faktor (se faktaruta nedan).
• Grupp 4 och 5 får höja och sänka sig på 9 eller 18 hål men inte på till exempel 12 eller 17 dito.
• Lägesförbättring ses inte längre som en fördel utan ronden räknas för alla handicapgrupper även om detta förekommer på hela banan.
• För att undvika problem med manipulerande av handicap maximeras höjning till 2,0 per år och detta räknas från säsongens lägsta handicap. En spelare med handicap 5 som sänker sig till 4,5 kan således inte höja sig mer än till 6,5 under samma säsong.
• Det blir svårare att ta sig ned till grupp 1 dit gränsen sänkts till 4,4. Eftersom buffertzonen ändrats till 35-36 blir det samtidigt svårare att försvara sitt handicap. Å andra sidan får spelare i grupp 1 räkna tävling med valfri starttidoch medtävlare som handicaprond.
• I grupp 5 sänks spelaren med 0,5 slag per poäng i stället för som tidigare 0,6, något som ska bromsa alltför stora kliv nedåt i handicap. Motsatt blir det tuffare att höja sig i grupp 4 där faktorn ändras från 0,2 till 0,1.
• För att vara säker på att inte mista sitt handicapkort och/eller tilldelas en ny handicap måste alla spelare också visa prov på sin spelstandard genom att registrera minst fyra ronder i handicapkortet per år.

I övrigt fungerar allt som tidigare. Du behöver bara hålla reda på ditt exakta handicap, ditt kön, bestämma från vilket tee du vill spela, kolla i Slopetabellen hur många slag du får och slå ut.

Antal slag vid olika spelformer
Singel: full handicap
Foursome: 50 % av sammanlagd spelhandicap,
Fyrboll (bästboll): 90 % av respektive spelares spelhandicap,
Greensome: lägg ihop 60 % av den lägre och 40 % av den högre spelhandicapen och avrunda till heltal.

Liten ordlista
Exakt handicap: anges med decimal och utgör det index som används för att fastställa spelhandicap.
Spelhandicap: det antal slag som spelaren erhåller från valt tee.
Buffertzon: poängbogeyresultat som inte påverkar spelarens handicap.

Tröskeleffekten
En spelare i grupp 4 med handicap 19,1 får 41 poäng, det vill säga, går fem under sitt handicap. Eftersom gränsen till grupp 3 går vid 18,4 betyder det att spelhandicapen måste sänkas i två steg. Först med 2 gånger 0,4 = 0,8 (se tabell) så att gränsen till nästa grupp passeras. Han hamnar då på 18,3 och eftersom sänkning i grupp 3 sker med 0,3 sänks handicapen nu med 3 gånger 0,3 = 0,9. Spelarens nya Hcp blir således 17,4. 

Ingen behöver dock räkna ut det här själv. I de så kallade golfkortterminalerna räknas det nya handicapen ut automatiskt och på klubbar där sådana ännu inte har installerats finns utförliga tabeller.

Vad är handicaprond?
För att ronden ska räknas som handicaprond krävs att banan är ansluten till det nationella förbundet, har minst 9 hål, är minst 2 750 meter räknat över 18 hål, har giltig banvärdering och inte har fler än två provisoriska greener. Ronden ska spelas i enlighet med slagspelsreglerna och scorekortet signeras av markör. Alla handicapronder på slopade banor, oavsett var i världen, ska registreras.